Over dit programma

Het uitvoeren van dierexperimenten is gemeengoed in het biomedisch onderzoek. Dierproeven worden niet alleen gebruikt voor de verwerving van kennis over biologische processen in dier en mens, maar ook voor het schatten van effecten en risico's van bijvoorbeeld geneesmiddelen, chemische stoffen en andere invloeden. Voor het schatten van risico’s en effecten worden (wettelijk voorgeschreven) dierproeven uitgevoerd. De uitvoering van dierproeven is geregeld in de Wet op de dierproeven (Wod). Van 2000 tot 2011 heeft ZonMw het programma Dierproeven Begrensd uitgevoerd (DPB). Binnen dit programma heeft ZonMw, in eerste instantie, een breed spectrum aan nog fundamenteel wetenschappelijke initiatieven op het terrein van 3V’s (vermindering, vervanging, verfijning) gefinancierd. Deze brede inzet op vooral kennisvermeerdering en eerste ontwikkeling van 3V technieken waren noodzakelijk om nieuwe inzichten en innovaties te creëren. Het toepasbaar maken en verspreiden van resultaten en modellen werd in het derde deel van het programma meer vorm gegeven. De opzet van dit programma bood ruimte aan een groot deel van de kennisketen, van fundamenteel 3V onderzoek tot landelijke implementatie van 3V technieken of methoden. In het nieuwe programma Meer kennis met Minder Dieren (MKMD) ligt de nadruk op het toepassingsgericht maken van reeds ontwikkelde proefdiervrije innovaties.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website