Over dit programma

Robuust, kwalitatief goed en integer onderzoek

Het programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) onderzoekt de wetenschap zelf. Hierbij wordt het huidige wetenschapssysteem en -cultuur onder de loep genomen. Dit soort onderzoek is belangrijk om robuust, kwalitatief goed en integer onderzoek te kunnen garanderen. De empirische kennis uit de BVO-projecten geven inzichten over wat goed gaat en welke verbeteringen nodig zijn om goede wetenschap te waarborgen.

Benieuwd naar de resultaten? Ga naar Resultaten en Producten.

Wat is goede wetenschap?

Goede wetenschap is gebaseerd op integriteit, transparantie en reproduceerbaarheid. Onderzoek dat aan deze eisen voldoet, bevordert het vertrouwen in de wetenschap en de impact van onderzoeksresultaten.Het is echter niet vanzelfsprekend. Reflectie op de werking van het onderzoekssysteem, onderzoeksculturen en praktijken is daarom nodig om te leren hoe we verantwoorde onderzoekspraktijken en betrouwbare wetenschappelijke kennis verder kunnen bevorderen.

Daarnaast zijn er nieuwe bewegingen zoals open acces publiceren, FAIR maken van data, citizen science en het nieuwe Erkennen en Waarderen, die de manier van onderzoek doen veranderen. Dit vraagt om nieuwe inzichten zodat verantwoorde onderzoekspraktijken worden gewaarborgd, nu en in de toekomst.

Opzet van het programma

Het programma bestaat uit meerdere subsidierondes (pijlers), met elk hun eigen doelen, randvoorwaarden en samenwerkingspartners. 

Doel van Pijler 1 - Open Ronde met de gehonoreerde projecten
Doel van Pijler 2 - Nationale Inventarisatie
Doel van Pijler 3 - Levensloopproject
Doel van Pijler 4 - Nationale Enquête

De resultaten van BVO dragen bij aan Onderzoek naar Onderzoek.

Looptijd en financiers

BVO is een 5-jarig programma en 5 organisaties dragen financieel bij aan het programma: ZonMw, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Diabetes Fonds. Voor meer informatie, zie ook de Engelstalige programmatekst en bijbehorende appendices

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website