Projectomschrijving

Innovatieve behandelmethode met hersenstimulatie

Bij verslaving is terugval tijdens of na behandeling een veel voorkomend fenomeen. In dit onderzoeksproject werd onderzocht
welke factoren samenhangen met behandelsucces bij alcoholverslaving en gokverslaving. Ook werd een innovatieve
behandelmethode met hersenstimulatie (hoog frequente rTMS; herhaalde transcraniële magnetische stimulatie) onderzocht op
het werkingsmechanisme en effect in de verslavingspraktijk.

Onderliggende factoren van verslaving

Verder zijn als onderliggende factoren van verslaving het vormen van gewoontegedrag, besluitvorming, en gevoeligheid voor
omgevingsfactoren onderzocht. Uit eerste analyses uit deze studie bleek dat mensen met alcoholproblematiek of
gokproblematiek algemene beloningen en verslavings-gerelateerde stimuli anders verwerken, maar dat deze processen relatief
onafhankelijk van elkaar bestaan. Er werden geen verschillen gevonden tussen mensen met en zonder alcohol- of
gokproblematiek in algemene gewoontevorming.

Gedragsmatige verschillen bij beloningsverwerking

Bij alcohol- en gokproblematiek gaan deze gedragsmatige verschillen bij beloningsverwerking samen met andere hersenactivatiepatronen
in diverse hersencircuits geassocieerd met leren, beloningsverwerking, en hogere cognitieve functies. Uit eerste analyses dat
neurocognitieve screening haalbaar is in de klinische praktijk, maar dat net als bij de meeste e-health interventies,
implementatie van consistent gebruik van neuropsychologische training bevorderd dient te worden. Uit de studie met éénmalige
rTMS blijkt dat direct na neuromodulatie met rTMS een verbetering optreedt in het reguleren van emoties, bij zowel mensen met
alcoholproblematiek als mensen zonder alcoholproblematiek.

Reguliere klinische verslavingsbehandeling

Daarnaast werd een klinische trial uitgevoerd bij mensen met alcoholproblematiek. Hierbij werden tien sessies rTMS werden toegevoegd
aan de reguliere klinische verslavingsbehandeling. Uit voorlopige analyses blijkt dat rTMS goed verdragen werd als behandelmethode,
maar dat het geen effect had op impulsiviteit op de lange termijn, en geen extra effect had op het bereiken van een goed behandelresultaat.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website