Projectomschrijving

De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende neurologische aandoening. Bewegingsarmoede, stijfheid en beven zijn debelangrijkste motore symptomen van de ziekte. Naast de bewegingsproblemen kampen mensen met Parkinson ook met diverse niet-motore symptomen, waarbij slaapstoornissen vaak op de voorgrond staan. Bij de meeste patiënten is de slaap sterk verstoord, wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven. Opvallend is dat sommige patiënten rapporteren dat slaap ook een bondgenoot kan zijn, waarbij het bewegen in de ochtend tijdelijk opvallend goed lijkt te gaan. Dit fenomeen wordt ‘sleep benefit’ genoemd. In dit onderzoek hebben we slaapstoornissen èn sleep benefit bij de ziekte van Parkinson in detail onderzocht. Enerzijds onderzochten we de rol van nachtelijke motore symptomen zoals bewegingsarmoede als oorzaak vanslaapverstoring. Anderzijds deden we meerdere epidemiologische studies naar het voorkomen van sleep benefit en factoren die hier invloed op hebben.

Nieuw meetinstrument

We ontwikkelden een nieuw meetinstrument om de aanwezigheid van sleep benefit vast te stellen. Vervolgens verrichten we een gedetailleerd laboratoriumonderzoek uit te zoeken of subjectieve sleep benefit gepaard gaat metobjectieve motorische verbetering. Tenslotte begonnen we de ontwikkeling van geavanceerde video-technologie om complexe bewegingspatronen te bestuderen over langere tijd in de thuisomgeving. Deze instrumenten kunnen gebruikt worden om motore symptomen van de ziekte van Parkinson in de natuurlijke omgeving van de patiënt te meten, inclusief het effect van motore symptomen op de slaapkwaliteit én andersom.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website