Projectomschrijving

Globaal gezien bestaan de hersenen uit grijze en uit witte stof. De witte stof verbindt gebieden van de hersenen die uit grijze stof bestaan; in de grijze stof bevinden zich de
zenuwcellen die voor goed functioneren direct met elkaar verbonden moeten zijn. Tijdens het ouder worden wordt de kwaliteit van die verbindingen minder goed; de verminderde kwaliteit is tegenwoordig goed op MRI scans te zien en worden witte stofafwijkingen genoemd.

Witte stof afwijkingen

Bijna iedereen boven de 60 jaar heeft die witte stofafwijkingen, echter bij sommigen leiden die tot ernstige ziekten als dementie en bepaalde vormen van Parkinson. Het is echter op basis van MRI scans die normaal gesproken worden gebruikt niet te zeggen welke mensen met welke witte stof afwijkingen nou uiteindelijk ziek worden. Onze hypothese is dat beschadiging van de witte stofafwijkingen en de daarom heen liggende "normale" witte stof daarbij een rol speelt. Met behulp van speciale MRI technieken, zogenaamde diffusion tensor imaging, gaan we de microstructurele integriteit van die omringende witte stof onderzoeken. Dat doen we in een groep mensen met die witte stofafwijkingen die we al jaren volgen. Zij hadden bij de start van het onderzoek geen ziekte en kunnen daarom gevolgd worden op het ontstaan van dementie en parkinsonisme.

Beschadigingen spelen een rol

We hebben in ons onderzoek nu inderdaad gevonden dat beschadigingen die we normaal gesproken niet zien, toch een rol spelen bij het ontstaan van ziekten zoals dementie en Parkinsonisme. Daarnaast hebben we onderzocht op welke manier die beschadigingen leiden tot deze ziektes, immers niet iedereen met die beschadigingen wordt ziek. We vonden dat vooral witte stofafwijkingen op die plaatsen in de hersenen waar veel verbindingen bij elkaar komen, het netwerk verstoorde, en dat die netwerk verstoring vooral leidde tot het ontstaan van cognitieve achteruitgang en dementie. In vervolgonderzoek gaan we in meer detail kijken hoe die witte stof afwijkingen ontstaan en of we een behandeling kunnen onderzoeken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website