Projectomschrijving


Bloedplaatjes zijn essentieel voor het stelpen van bloedingen, maar kunnen ook tot de ontwikkeling van hart- en vaatziekten bijdragen door de bloedvaten in vuur en vlam te zetten. In dit project wordt naar twee eiwitten gekeken, namelijk RANTES en plaatjes factor 4, die door bloedplaatjes worden uitgescheiden en die een kwalijke rol in dit proces spelen. De moleculaire
mechanismen die aan de uitscheiding van die factoren liggen worden onderzocht vanuit verschillende invalshoeken. Tevens wordt gekeken onder welke omstandigheden dit proces plaatsvindt en welke rol het in het ontstaan van hart- en vaatziekten speelt. Uiteindelijk is het doel om de schadelijke functie van bloedplaatjes te onderdrukken zonder dat dit hun essentiële rol
binnen de bloedstolling beïnvloedt.

Rol van bloedplaatjes als cellen

In dit project werd de rol van bloedplaatjes als cellen van het immuunsysteem onderzocht. Bloedplaatjes zijn het beste bekend als essentiële cellen voor het stelpen van bloedingen. Ze kunnen echter ook het immuunsysteem ondersteunen in het op gang brengen van ontstekingsprocessen. Dit is niet altijd ten gunste van het organisme, want het kan soms schadelijke bijwerking met zich meebrengen. Vooral in de ontwikkeling van atherosclerose, een aandoening die bepaald wordt door het optreden van plaques in de slagaders en een voorloper is van hart- en herseninfarcten, spelen bloedplaatjes een rol. Het doel van dit VIDI project was om een deelaspect van de ontstekingsbevorderende functie van bloedplaatjes nader te
onderzoeken, namelijk het uitscheiden van zogenaamde chemokines. Ook werd naar wegen gezocht om deze functie van bloedplaatjes onder controle te krijgen, uiteindelijk ten gunste van patiënten met hart- en vaatziekten.

Concluderend kan gesteld worden dat de resultaten van dit Vidi project bevestigen dat bloedplaatjes onstekingscellen zijn, die schadelijke functies kunnen hebben tijdens de vorming van atherosclerose. Dit onderzoek wordt voortgezet met als doel om de ontstekingsfuncties van bloedplaatjes specifiek te remmen, om zo een vorm van anti-bloedplaatjes therapie te ontwikkelen die in mindere mate gepaard gaat met bloedingsrisico.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website