Projectomschrijving


Astma is een chronische obstructieve luchtwegaandoening, waarvan de prevalentie en morbiditeit de afgelopen decennia gestaag zijn toegenomen. Astma heeft een grote impact op de samenleving. In het bijzonder bestaat er een groep slecht gecontroleerde astmapatiënten met matig tot ernstig astma, voor wie de kosten van zorg en ziekenhuisopname het grootst zijn.
Deze groep lijdt aan chronische luchtwegontsteking en remodellering, waaronder verdikking van spieren van de luchtwegen, een van de primaire oorzaken van longfunctieverlies. Hoewel ontsteking en luchtwegvernauwing steeds beter kunnen worden behandeld, blijft de remodellering bestaan. Daarom is er grote behoefte aan onderzoek naar de mechanismen die
remodellering bij ernstig astma veroorzaken.

Luchtweg-gladde spier

De luchtweg-gladde spier draagt in belangrijke mate bij aan deze toegenomen vernauwing, door  samentrekking, toename in massa, en een rol in het ontstekingsproces.De oorsprong van de overmatige groei van glad spierweefsel in de luchtwegen bij astma is onduidelijk. Er zijn verschillende triggers voorgesteld, waaronder blootstelling aan omgevingsfactoren in de baarmoeder en later in het leven, mechanische stimulatie tijdens luchtwegvernauwing, wat leidt tot compressie van de luchtwegen, alsook luchtwegontsteking. In dit project werd een gemeenschappelijke mechanistische oorsprong van de remodellering verondersteld, gecontroleerd door zogenoemde WNT-signalering. We hebben onderzocht hoe specifieke WNT-liganden de verdikking van de gladde spieren van de luchtwegen reguleren voor elk van deze triggers en hoe de WNT-route een rationeel geneesmiddeldoel biedt voor de behandeling van remodellering. WNT-ligandafgifte en -functie werden onderzocht als reactie op omgevingsfactoren en
mechanische stimulering. Genetische of farmacologische interventie specifiek voor individuele WNT-liganden en hun receptoren werd gebruikt om het belang van deze mechanismen aan te tonen bij de groei van gladde spiercellen van de luchtwegen en bij contractiliteit, zowel in vitro als in vivo.

Nieuwe Targets

We hebben specifieke ligand-receptorcomplexen geïdentificeerd die worden geactiveerd tijdens het verloop van de ziekte en die nieuwe targets bieden voor het remmen van de hermodellering. De gegevens tonen aan dat WNT groeifactoren op vele vlakken kunnen bijdragen aan de pathofysiologie van astma. Zo bevorderen ze de neiging tot samentrekken door de luchtweg-gladde spier, en dragen ze bij aan het verdikken van de luchtwegwand. Ook werken deze factoren ontstekingsbevorderend. Farmacologische remming van WNT groeifactoren kan zowel luchtwegverwijdend als ontstekingsremmend werken en tevens de spiermassa terugdringen.
Het onderzoek heeft nieuwe inzichten gecreëerd in mogelijke toekomstige therapieën gericht op chronisch astma.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website