Projectomschrijving

Uit dit Vici programma is gebleken dat in acute lymfatische leukemie bij kinderen (kortweg ALL) een groot aantal verschillende
afwijkingen in het DNA voorkomt. Dit zijn vaak combinaties van mutaties die per patiënt kunnen verschillen. Niet voor elke
mutatie zijn 'precisie medicijnen' voorhanden, ook zijn niet alle precisie- medicijnen bruikbaar of effectief bij deze kinderen. Een
complicerende factor is het feit dat de leukemie door voedende cellen in het beenmerg in stand gehouden wordt. We vonden
dat leukemiecellen deze zogenaamde mesenchymale stromale cellen instructies geven om stoffen te maken waardoor de
leukemiecellen beter kunnen overleven tijdens chemotherapie. We ontdekten een nieuwe manier waarop leukemiecellen
kunnen communiceren met andere (voedende) cellen in hun buurt. Als we deze communicatie verbreken dan worden de
leukemiecellen ook weer gevoeliger voor cytostatica (klassieke chemo) maar ook voor de precisie-medicijnen. Ons vervolg
onderzoek richt zich nu op de juiste combinatie vinden van medicijnen die aangrijpen op de leukemie-specifieke afwijking en
die de leukemiecellen weten los te weken uit het beenmerg. Op deze manier hopen we dat er minder schadelijke bijwerkingen
zijn voor de gezonde cellen van de patiënt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website