Projectomschrijving

Huisartsen vinden consulten bij patiënten met klachten van de borstkas, welke op een acute long- of hartaandoening kunnen duiden, uitdagend en staan positief tegenover aanvullende tests om ernstige acute aandoeningen uit te sluiten. Point of care testen zijn aanvullende diagnostische testen op hulpstoffen in het bloed die huisartsen kunnen ondersteunen om op dat moment de juiste beslissing te nemen of de patiënt acuut naar het ziekenhuis moet. Momenteel is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het inzetten van deze sneltesten uit een druppel bloed uit de vinger een effect heeft op uitkomsten die relevant zijn voor patiënten. Enkele sneltesten op hulpstoffen zijn veelbelovend, maar dan vooral wanneer de arts deze inzet in combinatie met een beslisregel waarin de huisarts de bevindingen uit het gesprek met de patiënt en het lichamelijk onderzoek kan samenvoegen. In dit onderzoek werd de Marburg Heart Score, een veelbelovende beslisregel om acute zuurstofschade van het hart (hartinfarct) uit te sluiten door middel van een innovatief flashmob onderzoek onderzocht. Tijdens dit onderzoek, de Huisarts Hart Week genaamd, konden alle huisartsen in Nederland patiënten met pijn op de borst registreren. De onderzochte klinische beslisregel bleek uiteindelijk onvoldoende in staat om een hartinfarct. Wij stellen dat toekomstig onderzoek naar het bepalen van de diagnose bij patiënten met acute hart- en longklachten zich moet richten op een strategie waarbij een klinische beslisregel wordt gecombineerd met een snelle test.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website