Projectomschrijving

Het epicard, de buitenste cellaag van het hart, levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van de hartspier in het embryo. Enerzijds levert het epicard cellen via proliferatie, migratie en daaropvolgend differentiatie naar verschillende type hartcellen. Anderzijds, produceren epicard-afgeleide cellen stoffen die de groei van spierweefsel stimuleren. In het volwassen hart is het epicard in principe een inactieve cellaag. Echter, het is aangetoond dat schade het epicard kan wakker schudden. De epicardcellen herhalen een deel van hun embryonale processen: er is weer deling en migratie. Echter, is de bijdrage aan herstel van een beschadigd hart nog niet voldoende. In dit onderzoeksproject is onderzocht welke type hartschade kunnen leiden tot activatie van het epicard. Daarnaast is gezocht naar nieuwe factoren die epicardcellen kunnen stimuleren en uiteindelijk is gekeken naar het belang van epicard activatie op herstel na schade. Al deze onderzoeken zijn onderdeel van het grotere geheel met als doel de reactie van het epicard na schade te optimaliseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website