Projectomschrijving

Sociale isolatie is een ernstig probleem bij psychotische stoornissen. Zeker in de adolescentie, wanneer de eerste psychotische klachten zich openbaren en jongeren de basis dienen te leggen voor een evenwichtig sociaal netwerk, is terugtrekgedrag desastreus. Voorlopige resultaten van deze studie laten zien dat niet zozeer de ernst van klinische symptomen, zoals psychotische of stemmingsklachten, maar met name een verstoorde verwerking en interpretatie van de sociale context van belang is in het voorspellen van lange-termijn terugtrekgedrag. De bevindingen wijzen op een mogelijk belangrijk aangrijpingspunt voor behandeling en preventie van chronische sociale isolatie in jongeren die zich melden bij de gezondheidszorg met eerste psychotische klachten.

Bereikte resultaten

Chronische sociale isolatie bij jongeren met psychotische klachten heeft negatieve gevolgen voor het lange termijn
functioneren. Voorlopige resultaten van onze studie laten zien dat jongeren met psychotische klachten en aanhoudende sociale
isolatie zich onderscheiden van jongeren met zich slechts tijdelijk terugtrek gedrag in een grotere gevoeligheid voor negatief affect, en meer vervlakt affect. Interessant is dat deelnemers met vervlakt affect ook vaker emotionele gezichtsuitdrukkingen van andere mensen verkeerd interpreteerden. Zowel een verhoogde gevoeligheid voor negatieve affect als vervlakt effect werden tevens geassocieerd met verhoogde fysiologische stress in reactie op virtuele stressvolle sociale omgevingen. Samengevat suggereren deze voorlopige resultaten dat met name een verstoorde verwerking en interpretatie van de sociale context (mogelijk geassocieerd met verhoogde stress) van belang is in het voorspellen van lange-termijn terug trekgedrag.  

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website