Projectomschrijving

Dertig procent van de ouderen heeft drie maanden na acute ziekenhuisopname nieuwe beperkingen in het dagelijks functioneren, gedefinieerd als ‘functieverlies’. In dit voorstel worden twee studies uitgevoerd.

In de Hospital Activity Behavior Cognition Disability (ABCD)-cohortstudie is het doel om het mechanisme dat ten grondslag ligt aan functieverlies acute verder te ontrafelen. In dit onderzoek worden 400 ouderen uit 8 ziekenhuizen in Nederland van opname tot drie maanden na ontslag gevolgd en onderzocht; er wordt onder anderen gekeken naar psychologische, lichamelijke, biologische en fysiek functioneren en mate van bewegen wordt in kaart gebracht.

Omdat blijkt dat ouderen het vertrouwen in hun functioneren kwijtraken door dit functieverlies wordt daarna wordt een cognitief-gedragmatige interventiestudie uitgevoerd. Doel is om het vertrouwen in eigen functioneren te herstellen en doelgericht te trainen in de thuissituatie om herstel in functioneren te bereiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website