Projectomschrijving

Suikerziekte verhoogt kans op slagaderverkalking

Waarom hebben mensen met suikerziekte (diabetes) een sterk verhoogde kans op slagaderverkalking? De onderzoekers hebben onderzocht of (voorloper)cellen van het afweersysteem meer en sneller suikers gaan verbranden, waardoor ze actiever en agressiever worden, zoals tijdens een infectie. Hierdoor kunnen sneller beschadigingen aan de vaatwand ontstaan die vervolgens weer slagaderverkalking veroorzaken. Uit het onderzoek komt naar voren dat hoge bloedsuikers leiden tot herprogrammering van monocyten in een meer aggressieve afweercel op de langere termijn. Dit zou een verklaring kunnen geven voor de toegenomen kans op slagaderverkalking bij mensen met diabetes (suikerziekte). De resultaten suggereren verder dat remming van epigenetische MLL enzymen een gunstig effect heeft in de preventie van het ontstaan van ‘aggressieve monocyten’ in mensen met diabetes.

Hyperglycemisch geheugen

Mensen met suikerziekte hebben een sterk verhoogde kans op atherosclerose (slagaderverkalking), wat leidt tot hart- en herseninfarcten. In diabetespatiënten geeft zelfs een tijdelijke periode van hogere glucosewaarden ook op de lange termijn, vele jaren later en ondanks een huidige normale bloedglucoseconcentratie, nog steeds een verhoging van het risico op atherosclerose; men noemt dit ‘hyperglycemisch geheugen’ of de “erfenis” van hoge glucosewaarden. Waarom dat zo is, is nog altijd onduidelijk. Er zijn aanwijzingen dat hoge glucosewaarden het geheugen van cellen kunnen veranderen. Dit gebeurt via structurele veranderingen in eiwitten in de celkern die het aflezen van ons genetisch materiaal regelen. De onderzoekers hebbewn recent We hebben recent aangetoond dat immuuncellen van het aangeboren immuunsysteem, monocyten en macrofagen, ook op deze manier eerdere gebeurtenissen kunnen onthouden. Macrofagen zijn sterk betrokken bij de ontsteking van de vaatwand die uiteindelijk kan leiden tot atherosclerose

Remmers van MLL enzymen

De bevindingen laten zien dat hoge bloedsuikers leiden tot herprogrammering van monocyten in een meer pro-inflammatoire (aggressieve) afweercel op de langere termijn. Dit zou een verklaring kunnen geven voor de toegenomen kans op hart- en vaatziekten bij mensen met diabetes. De resultaten suggereren verder dat remming van epigenetische MLL enzymen een
gunstig effect heeft in de preventie van het ontstaan van ‘aggressieve monocyten’ in mensen met diabetes. Er zijn op dit moment remmers van MLL enzymen in ontwikkeling als behandeling voor een specifiek type leukemie (kanker). Het is mogelijk dat deze remmers ook gunstige effecten hebben op slagaderverkalking in mensen met diabetes, dat zal moeten worden
uitgezocht in (pre)klinisch vervolgonderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website