Projectomschrijving

Wie eenmaal depressief is geweest, is vatbaar om dat nog eens te worden. Hoe dit komt en hoe je te wapenen tegen terugval wordt onderzocht. De onderzoekers ontrafelen hoe
preventieve cognitieve therapie het brein minder kwetsbaar maakt voor terugval. Van preventieve cognitieve therapie is al bekend dat het de kans op terugval verkleint, maar dat is niet zo bij iedereen. Door te onderzoeken hoe de therapie werkt, hopen de onderzoekers ook te kunnen voorspellen wie baat heeft bij preventieve therapie. In dit onderzoek werden 75 mensen die in de afgelopen 5 jaar vaker depressief waren geweest, maar hersteld waren van hun depressie en geen medicatie meer gebruikten uitgenodigd om mee te doen aan gecombineerd MRI en pupil-onderzoek. Ook deden 25 mensen die nog nooit depressief zijn geweest mee aan het onderzocht. Er werd onderzocht of de hersenen van mensen die hersteld zijn van depressie anders omgaan met emotionele informatie, of preventieve cognitieve therapie daar verandering in aan kan brengen, en of je de effectiviteit van de therapie kunt voorspellen. Er werd ook onderzocht welke veranderingen die door de therapie teweeggebracht zijn, ook echt samenhangen met de kans op terugval in deze kwetsbare groep mensen. Hieruit kunnen we leren welke veranderingen noodzakelijk zijn om terugval te voorkomen.

Resultaten

Het onderzoek heeft tot nog toe geresulteerd in een rijke dataset die een uitgebreide beschrijving geeft van de neurocognitieve eigenschappen van mensen met een hoge kwetsbaarheid voor terugkerende depressie. Onlangs (april 2019) zijn alle deelnemers voor de studie geïncludeerd en zijn we ook begonnen met de analyses van de data. Door de strikte inclusie-criteria (vaker dan 2x depressief in de afgelopen 5 jaar, geen gebruik van medicatie, nu geen depressieve symptomen, geen MRI contra-indicaties) zijn ruim 1600 mensen gescreened voor deelname. We verwachten de eerste definitieve resultaten in de herfst van 2019 te publiceren. Tijdens de studieperiode zijn vele artikelen geschreven die bijdragen aan de kennis rondom kwetsbaarheid voor depressie. Ook is er veel uitwisseling van ervaringen en kennis met mensen met een kwetsbaarheid van depressie, door het informeren over depressie, het organiseren van een publieksdag over terugvalpreventie, en het pubiceren van een brochure met tips om terugval te voorkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website