Projectomschrijving

Kinderen met ernstige gedragsproblemen hebben vaak problemen op school, thuis en in relaties. Soms leiden gedragsproblemen tot latere psychiatrische stoornissen. Veel onderzoek richt zich op adolescenten en volwassenen, waarbij de stoornis al ontstaan is. Hierdoor weten we weinig over hersenveranderingen in de vroege ontwikkeling van specifieke psychiatrische stoornissen. In deze studie zijn de structurele en functionele ontwikkeling van de hersenen in kaart gebracht. We vonden patronen van cognitieve problemen en hersenstructuur bij kinderen met dysregulatie en autisme. Ook zagen we bij kinderen met problemen na verloop van tijd hersenveranderingen, wat suggereert dat probleemgedrag de hersenen structureel kan veranderen. Dit is relevant voor interventiestrategieën binnen school- en behandelinstellingen voor kinderen met een hoog risico op ernstige gedragsproblemen. Mogelijk verbetert het gebruik van interventies niet alleen gedrag, maar voorkomt het ook veranderingen in de hersenen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website