Projectomschrijving

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) werd 20 jaar geleden geïntroduceerd als behandelmethode voor posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Een belangrijk onderdeel is dat patiënten oogbewegingen maken tijdens het ophalen van de trauma-herinnering. Hoewel EMDR aanvankelijk skeptisch werd ontvangen, behoort zij inmiddels tot de effectiefste behandelmethoden voor PTSS. Recente experimentele studies van de aanvragers toonden aan dat het effect van de oogbewegingen bij EMDR het beste wordt verklaard door de werkgeheugen theorie. Deze houdt in dat oogbewegingen en het ophalen van de trauma-herinnering het werkgeheugen gelijktijdig belasten, waardoor de herinnering blijvend minder levendig en emotioneel wordt. Dit TOP project zal cruciale vragen ten aanzien van EMDR beantwoorden, namelijk: kan het
effect van EMDR worden versterkt door individuele aanpassingen? Welke neurofysiologische processen liggen ten grondslag aan het effect van EMDR? De bevindingen hebben belangrijke implicaties voor de klinische toepassing van EMDR en voor toekomstige toepassing bij andere
psychische stoornissen dan PTSS.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website