Projectomschrijving

Prof. dr. W.A. van Gool
Verwardheid door een delier komt vaak voor bij bejaarden in het ziekenhuis, zeker als er sprake is van een ernstige infectie, zoals een bloedvergiftiging. Op grond van onderzoek bij proefdieren en mensen blijkt dat bij dergelijke verwardheid tijdens een infectie sprake is van een groot aantal veranderingen in de hersenen. De barrière tussen het bloed en hersenweefsel wordt doorlaatbaar en ontstekingscellen (microglia) in de hersenen worden sterk geactiveerd. Onderzocht wordt in hoeverre de activiteit van deze microglia een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de verwardheid, ook bij de lange termijn gevolgen. Bij patiënten die overleden zijn na een bloedvergiftiging worden de microglia in de hersenen onderzocht. Hetzelfde wordt gedaan bij proefdiermodellen voor bloedvergiftiging. Er wordt onderzocht hoe de activatie van microglia in de hersenen wordt geremd. Bij patiënten die een delier hebben doorgemaakt wordt nagegaan of geneesmiddelen bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website