Projectomschrijving

De meeste mensen passen zich na het overlijden van een geliefde aan zonder dat ze daarbij professionele hulp nodig hebben, maar desondanks blijven sterfgevallen verbonden met intens lijden, en met geestelijke en fysieke gezondheidsproblemen. Voor een minderheid blijven er geestelijke of fysieke aandoeningen bestaan als complicatie van het rouwproces. Gezien de grote verschillen in uitkomsten van het rouwproces is het van belang om de achterliggende processen te begrijpen die bepalen of iemand een sterfgeval al dan niet succesvol verwerkt. Deze studie richt zich specifiek op het leren begrijpen van rumineergedrag (piekeren), het in cirkels denken zonder verder te komen. Dit is van groot belang, omdat bekend is dat rumineren een belangrijke voorspeller is van complicaties in het rouwproces Op basis van de bevindingen van dit onderzoek kunnen effectieve psychotherapeutische behandelingen worden ontworpen die het lijden als gevolg van een sterfgeval kunnen verminderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website