Projectomschrijving

Recente uitbraken van infectieziekten hebben aangetoond dat toenemende globalisering het risico van uitbraken met nieuwe ziekteverwekkers verhoogt. Risicopercepties over infecties beïnvloeden hoe mensen zich gedragen bij een uitbraak. Dit kan de verspreiding van ziektes veranderen. Contacten in sociale netwerken kunnen risicogedrag versterken of afremmen. Ook kunnen ziekteverwekkers via deze contacten worden doorgegeven. Sociale en contactnetwerken zijn daarom van groot belang voor het verloop van een uitbraak. Dit project onderzoekt de relatie tussen netwerken en de verspreiding van infecties. Door experimentele studies en met behulp van vragenlijsten, die via netwerken worden uitgezet, verzamelen wij gegevens over contactpatronen. Deze gegevens gebruiken we in wiskundige simulatiemodellen om veranderingen van netwerken en ziekteverspreiding beter te begrijpen. Hiermee verbeteren we netwerkgerichte interventies voor de bestrijding van toekomstige uitbraken van infectieziekten.

Relevante links

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website