Projectomschrijving

Sepsis is een zeer ernstige en veel voorkomende complicatie van infecties die ontstaat wanneer ons afweermechanisme niet meer in staat is om ziekteverwekkende bacteriën onder controle te krijgen. Een groot deel van de patiënten met sepsis ontwikkelt immuun paralyse, waardoor het immuunsysteem niet werkt. Hierdoor ontstaat een verhoogde kans op overlijden. Recentelijk hebben we, gebruik makend van een molecuul uit de celwand van een bacterie, een model ontwikkeld dat immuun paralyse in sepsis weerspiegelt. In ons onderzoek zullen we specifieke bloedcellen, die in gezonde donoren via een infuus zijn blootgesteld aan het molecuul uit de bacteriecelwand, bestuderen als ook dezelfde soort bloedcellen afkomstig van sepsispatiënten. Zo hopen we gedetailleerde kennis te krijgen van de moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij immuun paralyse bij sepsispatiënten. Deze kennis zal ons hopelijk in staat stellen om de prognose van sepsispatiënten te verbeteren en mogelijk nieuwe middelen voor de behandeling van sepsis te ontwikkelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website