Projectomschrijving

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (3V Netwerksubsidies):

Op 25 mei 2016 werd het afscheidssymposium “Will all laboratory animals be retired in 2040? Looking into the future from different perspectives” gehouden ter gelegenheid van het emeritaat van Coenraad Hendriksen. Het doel van het symposium was dat een aantal personen waarmee Coenraad Hendriksen gedurende zijn loopbaan nauw heeft samengewerkt hun visie zouden geven op het proefdiergebruik in de toekomst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website