Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Een acuut hartinfarct ontstaat meestal door een verstopte kransslagader, en wordt behandeld door het bloedvat te openen met een Dotter procedure. Door de Dotter procedure zijn de overlevingskansen van een hartinfarct enorm verbeterd, maar toch geeft het bij 40% geen volledig herstel van de doorbloeding van de kransslagader. Dit heet het no reflow fenomeen, en gaat samen met een verhoogd risico op hartfalen; ritmestoornissen; en overlijden. Een theorie voor het ontstaan van het no reflow fenomeen is activatie van bloedstolling. De Von Willebrand Factor (VWF) zorg voor stolling van bloedplaatjes, en is verhoogd bij patiënten met een hartinfarct en nog meer bij patiënten met no reflow. ADAMTS13 is een enzym dat de activiteit van VWF vermindert, waardoor VWF minder stolsels van bloedplaatjes vormt. Het toedienen van ADAMTS13 verminderde de schade van herseninfarcten in een muizenmodel. Wij willen onderzoeken of toedienen van ADAMTS13 minder schade geeft van een hartinfarct, in varkens.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website