Projectomschrijving

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'):

Doelstelling was om een workshop te organiseren met betrekking tot systematisch reviews, waarbij dekennis van deelnemers is vergroot op het gebied van beperking van dierenaantallen en verbeteringvan het herproduceren van resultaten. Deze doelstelling is behaald met de workshop zoals deze isvormgegeven door SYRCLE. Vooral de onvolkomenheden van een systematic review die actief deaandacht van de reviewer behoeven zijn goed naar voren gebracht.Door de feedback van studenten achteraf kan geconcludeerd worden dat deze workshop heeftbijgedragen aan de kennis van deelnemers op een interactieve wijze.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website