Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Bij het achterliggende onderzoek werd de rol van WARP, een zogenaamd ‘matrixelement’ dat toeneemt na een hartinfarct, bestudeerd door ‘WARP knock-out muizen’ te vergelijken met ‘wildtype muizen’. De gebruikte knock-out muizen waren van Australische origine. De wildtype muizen waren van hetzelfde ras, maar van Europese origine. De Australische knock-out muizen vertoonden na een hartinfarct geen mortaliteit, terwijl 50% van de Europese wildtype muizen stierven aan een hartruptuur (het scheuren van de hartspier). Na terugkruisen van de knock-out muizen naar een Europese achtergrond, werd een tweede studie uitgevoerd; 40% van de “geëuropeaniseerde” knock-out muizen en 20% van de wildtype muizen stierf. Hieruit bleek dat niet het gen, maar de continentale origine en gerelateerde genetische drift verantwoordelijk zijn voor het eerder geobserveerde mortaliteitsverschil. De onderzoekers willen tot een publicatie komen om de gevonden boodschap naar buiten te brengen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website