Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Interacties tussen genen en omgevingsfactoren, ofwel ‘gen x omgeving interacties’, spelen een centrale rol in psychiatrische aandoeningen. Het onderzoek richtte zich op de invloed van het serotonine transporter polymorfisme. Een polymorfisme is een genmutatie die bij meer dan 1% van de populatie voorkomt. Er werd verwacht dat ratten zonder het serotonine transporter gen (knock-out ratten) hun gedrag meer zouden laten beïnvloeden door de omgeving en daardoor minder doelgericht gedrag zouden vertonen dan ratten met het gen. Er werden echter geen gedragsverschillen gevonden. Vanwege de doelstelling om in goede tijdschriften te publiceren en de moeilijkheid om negatieve data te publiceren, is de data set in de kast blijven liggen. Met behulp van de subsidie van ZonMw willen de onderzoekers de resultaten uitvoerig analyseren en vervolgens indienen voor publicatie bij een (internationaal) tijdschrift.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website