Projectomschrijving

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Risico op depressie neemt toe wanneer een individu niet goed kan schakelen tussen stress coping strategieën en een strategie toepast die niet passend is bij de type stressor.  Serotonine speelt hierbij mogelijk een belangrijke rol. Wij ontwierpen een experiment waarin serotonine transporter knockout ratten eerst een stress-ervaring kregen waar een passieve strategie bij paste, gevolgd door een die een actieve strategie vergde. Tegen de verwachting in had deze transitie geen genotype-afhankelijk effect op het gedrag van de dieren, gekeken naar de belangrijkste uitkomstmaten. Aangezien negatieve data moeilijk te publiceren zijn, heeft het afronden en publiceren van positieve data een hogere prioriteit in het laatste jaar van de verantwoordelijke promovendus. Met de extra tijd die deze beurs verschaft zal het verkregen beeldmateriaal dieper geanalyseerd worden, om minder voor de hand liggende gedragseffecten te bestuderen en de resultaten in een manuscript te verwerken en te publiceren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website