Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Deze studie had als brede doelstelling om interventiemogelijkheden te ontwikkelen ter preventie of behandeling van nierschade. Er is gekeken naar de rol van het eiwit CD44v3, een bepaalde vorm van het eiwit CD44, bij de bescherming van de nieren na bloedvergiftiging. In de gebruikte celkweken bleek CD44v3 zoals verwacht de functie van nierbeschermende factoren te bevorderen. In het onderzochte diermodel, waarbij genetisch gemodificeerde muizen werden gebruikt die CD44v3 in de nierbuizen tot expressie brachten, werd daarentegen geen beschermende rol van CD44v3 gevonden. De onderzoekers willen deze resultaten publiceren in een internationaal tijdschrift.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website