Projectomschrijving

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken:

Sinds de ontdekking in 2007 dat humane somatische cellen hergeprogrammeerd kunnen worden naar pluripotente stamcellen (PSC), is de gouden standaard om de pluripotente staat van deze cellen aan te tonen een dierproef. Voor deze proef worden deze zogenoemde geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) ingespoten in muizen om te kijken of deze uitgroeien tot teratomas. Het gebruik van deze Teratoma assay is echter omstreden. Hoewel de test veelvuldig wordt gebruikt, is hij nooit gestandaardiseerd. Omdat het aantal geproduceerde hiPSC-lijnen snel stijgt, is de vraag naar een simpele, gestandaardiseerde en goedkope vervanging van de Teratoma assay groot. We gezocht naar in vitro alternatieven die als een nieuwe gouden standaard kunnen dienen om pluripotentie van stamcellen te testen. De ScoreCard Assay meet de mogelijkheid voor een hPSC lijn te differentieren in de drie kiembladen en hun derivaten in vitro. Daarentegen vergelijkt het PluriTest algoritme de globale genen-expressiepatronen van ongedifferentieerde hPSCs met die van een aantal gevalideerde hPSCs en gedifferentieerde cellen. We concluderen dat zowel de Scorecard als de Pluritest in vitro methoden voldoende functioneren om de vraag te beantwoorden of een bepaalde cellijn pluripotent is of niet. Beide in vitro testen zijn daarmee een goede vervanging van de Teratoma assay.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website