Projectomschrijving

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Na slaaptekort nemen mensen eerder een risico dan na normale slaap. In 2008 hebben we onderzocht of ratten dat ook doen, wat mechanistisch onderzoek mogelijk zou maken.

De ratten konden herhaaldelijk kiezen tussen een pedaal waarmee ze zeker een enkele voedselbeloning konden krijgen, en een pedaal waar ze met een kans van 25% 4 beloningen konden krijgen. Alle ratten kozen de ene keer veilig en de andere keer voor kans op een grotere beloning. Hun keuzes veranderden niet nadat ze 12h wakker waren.

In 2008 was er in ons team geen gelegenheid om deze data zorgvuldig uit te werken en op te schrijven. We hebben de data inmiddels nauwkeuriger bekeken, en vinden het belangrijk om onze negatieve bevindingen te delen met andere onderzoekers. Met de subsidie zal ik de data uitwerken, de literatuur verder bestuderen en het geheel publiceren in een open access tijdschrift zodat dit onderzoek niet onnodig herhaald wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website