Projectomschrijving

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

In 2006 wilden we overstappen naar een ander merk van beloning voor gedragsproeven met ratten. We wilden wel eerst weten of de ratten deze nieuwe beloning even lekker vinden. We hebben daarom 10 ratten gecontroleerd laten kiezen tussen deze beloningen op een "T-maze". De ratten kozen beide opties even vaak.

De resultaten zijn in 2006 niet opgeschreven omdat we toen niet hadden bedacht dat deze gegevens voor andere onderzoekers belangrijk zijn. Eind 2015 hebben we dat alsnog gedaan.

De editors van vijf klassieke tijdschriften verwijzen ze ons door naar andere tijdschriften. We verwachten dat open acces tijdschriften dit experiment, zeker na een grondige aanpassing van de tekst, wel zullen publiceren.

Publicatie voorkomt dat andere onderzoekers die willen overstappen van beloning deze proef gaan herhalen, en laat zien dat data van experimenten met beide soorten beloning gecombineerd kunnen worden. Hiermee kan het toekomstige proefdiergebruik verminderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website