Projectomschrijving

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (in huis workshop 'Synthesis of Evidence'):

Dit onderzoek bestudeerd de relatie tussen foetale groeivertraging en de kans op hypertensie bij het nageslacht. Dit wordt ook wel de Barker hypothese genoemd, welke verondersteld dat er in de baarmoeder genetische veranderingen bij de foetus optreden ten gevolgen van omgevingsfactoren, zoals de werking van de moederkoek en maternale ziekten. Meer kennis over de ontstaanswijze van hypertensie is noodzakelijk voor adequate preventie en behandeling van deze veel voorkomende aandoening.

Eerder onderzoek naar de relatie tussen foetale groeivertraging en hypertensie, zowel in humaan als in dierexperimenteel onderzoek, laat wisselende resultaten zien. Middels een SE verwachten wij meer inzicht in deze relatie te verkrijgen. Daarnaast zal de SE inzicht geven in verschillen tussen de bestaande diermodellen die gebruikt worden voor foetale groeivertraging met als uitkomst hypertensie. Deze kennis leidt tot hogere efficiëntie bij het ontwerpen van vervolgonderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website