Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Cognitieve vermogens van varkens staan steeds meer in de belangstelling. Cognitie kan ons iets over dierwelzijn bij varkens vertellen. Varkens worden ook regelmatig als diermodel voor de mens gebruikt. Broom en collega’s (AnBehav, 78:1037-41) vonden aanwijzingen dat varkens een spiegel kunnen gebruiken om voer te vinden dat aan direct zicht onttrokken was, een vaardigheid die hoge cognitieve vaardigheden vereist. Zo een bevinding kan onze wetenschappelijke en maatschappelijke kijk op varkens beïnvloeden en dit zou ertoe kunnen leiden dat bijvoorbeeld hogere eisen gesteld worden aan houderijsystemen. Gezien het potentiële belang van de bevindingen, hebben wij getracht de studie van Broom te herhalen. Ondanks meerdere pogingen, hebben wij geen aanwijzingen gevonden dat onze varkens een spiegel konden gebruiken. Dit betekent dat de bevindingen van Broom wellicht genuanceerd moeten worden, en dat in ieder geval niet alle varkens een spiegel kunnen gebruiken om een probleem op te lossen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website