Projectomschrijving

Ronde 2016 Module Maatschappelijke Partners:

Astma is een chronische longaandoening, die gekenmerkt wordt door overgevoeligheid van de luchtwegen. Deze overgevoeligheid ontstaat als gevolg van prikkelbare zenuwen die de luchtwegen tot ontsteking en vernauwing aanzetten. Zo’n verstoorde samenwerking tussen zenuwen en doelorganen speelt ook bij andere humane ziekten een centrale rol. Er bestaan momenteel geen mogelijkheden dergelijke processen te bestuderen in proefdiervrije systemen. Ook kent het gebruik van proefdieren beperkte vertaalbaarheid naar de mens.

Als gevolg van technologische vooruitgang, waaronder stamceltechnieken en lab-on-a-chip technologie is het nu mogelijk de interacties tussen zenuwcellen en hun doelcellen in vitro te bestuderen, met cellen van menselijke oorsprong en zonder de tussenkomst van dieren. Een team van farmacologen, biochemici, analytisch chemici, en technologen zal een consortium vormen om deze methode op te zetten en te valideren voor gebruik in studies naar de effectiviteit van geneesmiddelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website