Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Op basis van in vitro (in reageerbuisjes, dus buiten het lichaam) experimenten werd verwacht dat het gebruik van de stoffen mannan en soluble β-glucan (SBG) de ontwikkeling van darmontstekingen zou remmen. Om dit in vivo (binnen het lichaam) te testen, is gebruik gemaakt van muizen die de stoffen oraal kregen toegediend. Het resultaat was helaas neutraal/negatief; het toedienen van mannan bleek helemaal geen effect te hebben op de ontwikkeling van de ontsteking en het toedienen van SBG liet zelfs een licht negatief effect zien. De onderzoekers hebben aangegeven dat de tijd die nodig is om een manuscript met negatieve data gepubliceerd te krijgen, niet in verhouding staat met het voordeel voor de onderzoeker. De subsidie is een goede stimulans om alsnog te publiceren, waardoor kan worden voorkomen dat andere onderzoekers dezelfde experimenten gaan uitvoeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website