Projectomschrijving

2012 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

 

Bij gentherapie wordt met vectoren genetisch materiaal (DNA) in menselijke cellen ingebracht. In het achterliggende onderzoek werden ratten gebruikt om de werking van drie verschillende vectoren te testen voor de behandeling van ernstige, erfelijke geelzucht. Van de geteste vectoren bleken er twee geschikt voor de toepassing bij patiënten. Dit werd gepubliceerd. De derde vector, genaamd AAV5, bleek echter niet in de rat te werken. Er is een poging gedaan om ook dit resultaat te publiceren. Het ingediende manuscript werd echter afgewezen wegens het missen van een verklaring voor het niet werken in de rat. Omdat de vector AAV5 in veel studies naar gentherapie wordt gebruikt, vinden de onderzoekers het desalniettemin belangrijk om de boodschap - de rat is geen geschikt diermodel voor het testen van de AAV5 vector - te publiceren. Door publicatie kan dubbel en bij voorbaat onsuccesvol dieronderzoek worden voorkomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website