Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Bij dit onderzoek werd gekeken naar de invloed van een bepaald gen, Nur77, op het verloop van buikvliesontsteking (peritonitis). Hierbij werd gebruik gemaakt van gewone ‘wildtype muizen’ en van muizen waarbij het gen Nur77 is uitgeschakeld, de zogenaamde ‘Nur77-knockout muizen’. De afwezigheid van het Nur77-gen bleek slechts een beperkte invloed te hebben op het verloop van de opgewekte ontsteking. In eerste instantie werd deze neutrale bevinding nog niet gepubliceerd. De projectgroep vindt het echter wel van belang om de uitkomst te publiceren, zodat andere onderzoekers op de hoogte zijn van de kwalitatief goed verkregen resultaten en onnodige herhaling van dierproeven wordt voorkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website