Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Mesenchymale stamcellen (MSCs) zijn volwassen stamcellen die nog verschillende functies kunnen gaan vervullen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat MSCs kunnen migreren in bepaalde typen tumoren en tevens de tumorontwikkeling kunnen onderdrukken. Hieruit kwam het idee om MSCs als medicatie tegen kanker te gaan onderzoeken. In het achterliggende project is onderzocht of MSCs kunnen werken tegen leverkanker. Helaas, en tegen de verwachting in, bleek dat MSCs bij het gebruikte muizenmodel de tumorontwikkeling juist bevorderen. Een manuscript met deze negatieve bevinding is ingediend bij een tijdschrift, maar niet gepubliceerd. De resultaten waren tegenstrijdig met ‘the general concept’ en werden beschouwd als negatieve resultaten. De onderzoekers hebben de subsidie aangevraagd om het manuscript te herschrijven en opnieuw bij hetzelfde tijdschrift in te dienen, ditmaal als een ‘artikel met negatieve data’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website