Projectomschrijving

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Slagaderverkalking in de benen is een ernstig ziektebeeld, waarvoor op het moment dringend nieuwe behandelingsmogelijkheden nodig zijn. Stamceltherapie lijkt erg veelbelovend in proefdierstudies, in de eerste studies in mensen worden echter wisselende resultaten gezien.

Een van de redenen hiervoor is dat stamceltherapie vrij ingewikkeld is en dat de details (type cellen, toediening, dosis etc.) zeer belangrijk zijn voor het succes van de therapie. Het is echter zeer moeilijk om een therapie in proefdieren direct te vertalen naar de mens, en de details moeten bijna altijd veranderd worden. Voor de vertaalslag naar de mens is het dus niet alleen belangrijk om te weten wat goed werkt, maar ook om te weten wat niet goed werkt.  Via deze aanvraag willen wij negatieve resultaten met een bepaald type stamcellen openbaar maken, waar momenteel enkele studies in de mens mee gedaan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website