Projectomschrijving

2017 Ronde Kennisinfrastructuur (3V Netwerksubsidies):

Een cruciale uitdaging in de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven in toxicologie is de vertaling van effecten gemeten met in vitro modellen naar de mens. Computermodellen die de opname en verspreiding van stoffen in het lichaam nabootsten maken deze vertaalslag mogelijk. Door de hoeveelheid van een stof in bloed en organen te voorspellen, kan achterhaald worden bij welke blootstelling toxische effecten, zoals gemeten in celculturen, bereikt worden in de mens. Ondanks de centrale rol van dergelijke computermodellen in de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven is de toepassing nog beperkt. Welke input gegevens zijn nodig voor het ontwikkelen van deze modellen? Hoe kunnen die gegevens het beste verkregen worden met dierproefvrije methoden? Hoe precies zijn de uiteindelijke voorspellingen?

Een groot aantal protocollen zijn beschikbaar om input data als opname in de darm en omzettingen in de lever te genereren op basis van experimenten met menselijke cellen of enzymen. Daarnaast zijn belangrijke nieuwe ontwikkelingen gaande op het gebied van organen-op-een-chip en stamcellen die de relevantie voor de mens kunnen verbeteren. Om tot baanbrekende overeenstemming te komen wat betreft de integratie van dergelijke in vitro metingen en computermodellen in alternatieve teststrategieën wordt een prestigieus Lorentz Workshop georganiseerd door wetenschappers van RIKILT Wageningen Research, RIVM en het Amerikaanse ScitoVation. Een groep van experts uit de wetenschap, industrie en overheid, inclusief jonge onderzoekers, wordt bij elkaar gebracht met als uiteindelijk doel proefdiervrije methoden voor opname en verspreiding van stoffen in het lichaam algemeen gangbaar te maken binnen het toxicologisch onderzoek en de veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website