Projectomschrijving

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'):

 

Beademen met verhoogde zuurstofconcentraties is niet alleen schadelijk voor de longen, maar kan door verhoogde zuurstofconcentraties in het bloed (hyperoxie) ook vaatvernauwing geven. Dit kan dedoorbloeding van de organen verminderen, hetgeen juist bij beademde Intensive Care patiënten met orgaanfalen onwenselijk is. In deze systematische review, willen we alle preklinische studies analyseren die zowel de mate van als de onderliggende mechanismen van vaatvernauwing veroorzaakt door hyperoxie bestudeerd hebben. ‘Synthesis of Evidence’ helpt hierbij om alle relevante artikelen te verzamelen, de kwaliteit van de studies te beoordelen, de meest relevante data te extraheren en een meta-analyse te verrichten. Tot op heden zijn er enkele klinische reviews over hyperoxie geschreven en een preklinische review over de effecten van hyperoxie na reanimatie.Ofschoon er veel onderzoek is gedaan naar hyperoxie-geïnduceerde vaatvernauwing, ontbreekt eengoed overzichtsartikel. Dit is wel zeer relevant, omdat het onnodig dierexperimenteel kan voorkomen en het toekomstige onderzoek beter kan sturen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website