Projectomschrijving

Ronde 2012 Module Proefdiervrije Technieken:

Ons innovatieve longweefselmodel is uniek in vele aspecten en kan bijzonder belangrijk worden voor tuberculoseonderzoek, vooral vanwege het feite dat er nog geen goed in vitro weefselmodel is beschreven.In ons model vormen macrofagen gezamenlijk een cluster dat gelijkenis vertoont met het voor TB specifieke granuloma. Meerdere epitheelcellagen vormen een matrix waarin ook immune cellen kunnen migreren. Onze voorlopige resultaten laten zien dat het model gebruikt kan worden bij studies naar TB-infecties in fysiologische omstandigheden. Een tweede model maakt het mogelijk dat we de condities waarin TB latent wordt kunnen bestuderen. Voor beide modellen geldt dat de subcellulaire lokalisatie van TB in cellen bestudeerd zal worden.Een belangrijk verschil tussen ziekteverwekkende mycobacteriën zoals TB en niet ziekteverwekkende mycobacteriën is de lokalisatie in de gastheercel. Na valorisatie van de modellen zal de lokalisatie bestudeerd worden in de twee door ons ontwikkelde model systemen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website