Projectomschrijving

In de landbouw worden vogels tijdens hun jonge leven aan een reeks omgevingsfactoren en handelingen blootgesteld. Zo kan bijvoorbeeld transport of het opvoeden zonder ouderdieren niet alleen de productiviteit van het individu beïnvloeden maar vooral ook zijn gedrag, gezondheid, en welzijn. Om deze factoren te onderzoeken worden er veel proeven met vogels gedaan ten behoeve van de pluimveehouderij. Deze wetenschappelijke kennis belandt echter niet altijd in de praktijk.

Gevolgen van handelingen

Met dit literatuuronderzoek worden de gevolgen van handelingen op vogels in de landbouw in kaart gebracht. Met de verzamelde gegevens kunnen openstaande vragen met betrekking tot landbouwonderzoek beter geïdentificeerd worden en het aantal proeven verminderd en verfijnd worden. Tegelijk is de gebundelde kennis makkelijker te vertalen naar de praktijk. De resultaten kunnen als basis voor aanbevelingen dienen voor het management van vogels in de landbouw, en helpen om hun gezondheid en welzijn beter te kunnen waarborgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website