Projectomschrijving

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'):

Voor het bestuderen van hart- en vaatziekten worden verschillende diermodellen gebruikt. In de laatste fase van dieronderzoek wordt hierbij vaak gebruikt gemaakt van grote proefdieren, zoals  varkens, honden of schapen. De ernst van het toegebrachte hartinfarct hangt af van vele factoren, bijvoorbeeld de plaats waar de kransslagader wordt afgeklemd, de duur van het afklemmen en de fysiologie van het hart. Er bestaat geen systematisch verkregen overzicht van hoe deze factoren de ernst van het hartinfarct (zoals bepaald d.m.v. o.a. hartfunctie, infarctgrootte en mortaliteit) beïnvloeden in grote diermodellen. Daarnaast kan de invloed van deze factoren wezenlijk van elkaar verschillen tussen de diersoorten, hetgeen nog niet in kaart is gebracht. Hierdoor weten we tot op heden niet goed welk model we het beste kunnen gebruiken om nieuwe middelen voor het hartinfarct te bestuderen. Daarom  zouden wij graag een SE uitvoeren met betrekking tot grote proefdiermodellen van het hartinfarct. Door het combineren van de data van alle controledieren uit grote proefdierstudies, kunnen wij een onbehandeld hartinfarct per model beter in kaart brengen en idealiter factoren vinden die de standaard uitkomsten (hartfunctie, infarct grootte, mortaliteit) beïnvloeden. Het grote voordeel van een SE ten opzichte van een nieuwe dierstudie is dat er geen nieuwe dieren nodig zijn om de benodigde informatie te verzamelen.  Onze resultaten kunnen bijdragen aan een gestructureerde, betere opzet van toekomstig onderzoek en de standaardisering en vergelijkbaarheid van dit soort studies, niet alleen binnen onze onderzoeksgroep maar voor alle onderzoekers wereldwijd die deze diermodellen gebruiken Het resultaat van onze SE zal dan ook open access gepubliceerd worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website