Projectomschrijving

2013 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Tijd-plaats leren (TPL) is een gedragsmatige leertaak waarvoor dieren moeten weten hoe laat het is om een juiste locatiekeuze te maken in een 3-armig doolhof. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dieren het circadiane systeem (biologische klok) gebruiken voor TPL. De in de hersenen gelegen ‘suprachiasmatische nucleus’ (SCN) staat bovenaan in het circadiane systeem. Bij deze studie werd onderzocht of muizen met SCN laesies (dus zonder SCN), nog kunnen tijd-plaats leren. Tevens werd gekeken of een bepaald ondergeschikt kloksysteem in de bijnieren essentieel is voor TPL. De bevinding is dat zowel de muizen zonder SCN als de muizen zonder bijnieren onverwacht goed presteerden in de TPL leertaak. Vanwege de geïnvesteerde tijd en proefdieren, en ter voorkoming van duplicatie, vinden de onderzoekers het belangrijk de bevinding te publiceren. Met een maand extra aanstelling van de onderzoeker wordt verwacht een goed manuscript te kunnen maken om ter publicatie in te dienen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website