Projectomschrijving

Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'):

Manuele therapie is een effectieve behandeling bij musculoskeletale pijn. Het ontbreekt echter aan kennis over ‘hoe’ manuele therapie werkt. Dus wat is het werkingsmechanisme hierachter? Dit soort onderzoek wordt vooral uitgevoerd bij ratten. Alvorens een preklinisch dan wel humaan klinisch experimenteel onderzoek uit te gaan voeren, is het wenselijk om een goede synthese van de literatuur te verkrijgen. Een goede synthese kan helpen het juiste diermodel te kiezen of een verantwoorde transitie naar de mens te maken. Ook geeft dit inzicht in de biomarkers waar specifiek naar gezocht dient te worden, waar (in bloed, ruggenmerg, brein) de grootste effecten waarneembaar zullen zijn en wanneer deze optreden. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: ‘Wat is het werkingsmechanisme van manuele therapie (in de vorm van artrogene en neurogene mobilisaties/ manipulaties) op het neuro-immuun-endocrien systeem bij dieren en mensen? Het publiceren van de resultaten van deze systematische review is belangrijk om als verantwoording, onderbouwing van klinisch experimenteel onderzoek te dienen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website