Projectomschrijving

2016 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

Als door aderverkalking een kransslagader verstopt raakt, ‘dottert’ de interventie-cardioloog om het bloedvat weer te openen. Vaak wordt er een stent ingebracht zodat het vat niet opnieuw dichtslibt. Wij hebben een nieuwe stent ontwikkeld waar het medicijn 6-mercaptopurine op is aangebracht. Deze stents hebben we succesvol getest in konijnen, maar helaas bleken ze niet effectief in de kransslagaders van varkens. Dit resultaat is nog niet gepubliceerd, aangezien het lastig blijkt om negatieve resultaten te publiceren. Om echter te voorkomen dat andere onderzoeksgroepen onnodig dezelfde dierexperimenten uit gaan voeren, vinden we het wel belangrijk om toch te publiceren. Langs deze weg vragen we een subsidie aan om een ervaren onderzoeker een maand de tijd te geven om het artikel te schrijven en voor publicatie aan te bieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website