Projectomschrijving

Ronde 2017 Module Maatschappelijke Partners:

Atriumfibrillen (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis met ongeveer 10 miljoen patiënten inde Europese Unie. Het voorkomen van AF neemt toe met het stijgen van de leeftijd, en vormt eenbelangrijke risicofactor voor een beroerte, hartfalen en zelfs plotselinge dood. De huidigebehandelmogelijkheden voor AF zijn slechts beperkt effectief. Meer onderzoek is daarom nodig naarde onderliggende mechanisme van AF en het screenen van potentieel betere therapieën. Echter,huidige AF proefdiermodellen (o.a. muis en hond) vormen geen nauwkeurige weerspiegeling van dehumane cardiale elektrofysiologie en zijn ongeschikt voor grootschalige screeningsexperimenten. Wewillen daarom humane cellulaire AF modellen (‘CelFib’) gaan ontwikkelen die dichter bij dewerkelijkheid staan en meer geschikt zijn voor screeningsexperimenten. We gebruiken hiervoorhumane atriale cardiomyocyten gemaakt van geïnduceerde pluripotente stamcellen (hiPSC). Wijverwachten dat deze 'CelFib' modellen een belangrijke schakel zullen vormen in het onderzoek naarnieuwe kandidaat-genen en -geneesmiddelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website