Projectomschrijving

2015 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data):

De aanwezigheid van een implantaat in het menselijk lichaam leidt tot een sterke verhoging van de gevoeligheid voor infectie. De toenemende frequentie van antibiotica-resistente bacteriën maakt behandeling van deze zogenaamde biomateriaal-geassocieerde infecties moeilijk of zelfs onmogelijk. Daarvoor is een coating ontwikkeld op basis van antimicrobiële peptiden, een mogelijk alternatief voor de huidige antibiotica. Ondanks de bewezen in vitro activiteit van deze coating in het bestrijden van een infectie, blijkt de coating niet in staat een biomateriaal-geassocieerde infectie in de muis te voorkomen. Deze resultaten gaven aanleiding om onze strategie aan te passen, hierdoor is de studie nog niet gepubliseerd. Het koppelen van antimicrobiële peptiden aan een oppervlak is een methode die vaker toegepast wordt. Echter, er zijn nog geen succesvolle dierstudies beschreven. Publicatie van onze resultaten is van belang om te voorkomen dat er onnodig dierstudies (nogmaals) plaatsvinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website