Projectomschrijving

Ronde 2016 Module Toepassen van Innovaties:

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Met de toenemende vergrijzing zal het aantal mensen dat lijdt aan hart- en vaatziekten de komende jaren alleen maar sterk toenemen. Ondanks de toenemende uitgaven voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, is het aantal medicijnen dat de patiënt bereikt zeer laag: slechts 1 op de 10.000 potentiële medicijnen doorloopt het hele proces van medicijnontwikkeling succesvol. Een belangrijke reden hiervoor is dat de huidige testmodellen, veelal gebaseerd op proefdieren, de effectiviteit en schadelijke bijwerkingen van medicijnen voor patiënten niet accuraat genoeg voorspellen. In dit onderzoeksvoorstel maken we gebruik van een humaan stamcel-gebaseerd geavanceerd hart-op-een-chip model, waarbij de meest cruciale functionele parameters van hartspiercellen, zoals contractiliteit, elektrische activiteit en calcium signalering, gemeten kunnen worden in een ‘high-throughput’ formaat. Met implementatie van deze technologie is het mogelijk om betere en veiligere medicijnen “op maat” te ontwikkelen met vermindering van het gebruik van het aantal proefdieren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website