Projectomschrijving

Van de NWO investeringssubsidie, Middelgroot, is een uiterst gevoelig apparaat aangeschaft voor de meting van “oppervlakte plasmon resonantie” (SPR). Veranderingen in SPR ontstaan dan wanneer twee moleculen met elkaar een binding aangaan en het meten van SPR signalen stelt wetenschappelijk onderzoekers in staat om zeer nauwkeurig te bepalen of bepaalde moleculen met elkaar kunnen binden (en reageren) en hoe die binding plaatsvindt.De  investering heeft ertoe geleid dat bestaande interacties tussen (ziekmakende) menselijke moleculen beter zijn gekarakteriseerd, en daarnaast hebben de betrokken onderzoekers nieuwe interacties ontdekt die van belang kunnen zijn voor verschillende onderzoeksterreinen zoals dat van de hart- en vaatziekten, of dementie. De technologie wordt ook toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Hierbij bestuderen de onderzoekers de aard en sterkte van de binding tussen nieuwe kandidaat medicijnen en biomoleculen zoals die in het menselijk lichaam voorkomen. SPR meting helpt hierbij om nieuwe en verbeterde medicijnen te ontwikkelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website